Kritiky / komentáře / tisk

Svatováclavský hudební festival se loučil Svatebními košilemi. Velkorysá výstavba tentokrát převládla nad detaily

29. 09. 2022 | Milan Bátor

Sopranistka Pavla Vykopalová má cit pro dramatické odstínění textu. Oceňuji její schopnost svým hlasem poutavě vyprávět i v nižších hlasových polohách, dechovou výdrž a v každém ohledu kultivovaný projev. V nejexponovanějších pasážích prokázala intonační jistotu a našla dost sil i k strhující gradaci.

Více na https://www.ostravan.cz/75848/svatovaclavsky-hudebni-festival-se-loucil-svatebnimi-kosilemi-velkorysa-vystavba-tentokrat-prevladla-nad-detaily

Podzimní festival duchovní hudby odstartoval s pořádnou dávkou muzikality

27. 09. 2022 | Karolína Alena Bartoňková

Pavla Vykopalová vynikala příjemně se poslouchajícím hlasem, který se neprojevoval žádnými technickými omezeními, a to jak v nejvyšších polohách, tak i v těch nejnižších, v nichž byla schopna své „zlato v hrdle“ udržet znělé navzdory hlučícímu orchestrálnímu pozadí. Z projevu této zkušené pěvkyně vyzařovala pokora a její decentní procítěnost pěveckého partu adekvátně přilnula k roli dívky. Také dala najevo, že se své úlohy zhostila svědomitě, o čemž nás přesvědčila v každém z momentů, v němž se tóny frází pohybovaly v různých oktávách a její hlas nevykazoval žádné známky nemilého zaskočení. S jednotlivými tóny frází se pak dokázala pomazlit a výsledkem se stalo líbezné legato. Rovněž nám předvedla svůj dynamický fortel a jeho rozpětí, když si pohrávala s crescendy a decrescendy na držených tónech. Zcela evidentně si užívala předposlední část skladby, árii Maria Panno, při mně stůj!, v níž plně popustila uzdu své muzikalitě a v některých pasážích její hlas splýval v nádherném koloritu smyčců.

Více na https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/8171-podzimni-festival-duchovni-hudby-odstartoval-s-poradnou-davkou-muzikality

Händelova Alcina v Brně je barokně velkolepá s perfektním provedením

07. 02. 2022 | Karla Hofmannová

Na premiéře v sobotu 5. února 2022 zpívala titulní roli kouzelnice Alciny sopranistka Pavla Vykopalová (alternace Karina Gauvin). Zúročila především svůj sladký témbr lyrického sopránu, ke kterému přidala ještě koloratury, a postavu prodchnula líbezností a kultivovaností projevu. Excelovala v dlouhých a klenutých pasážích, kterým dala napětí a vroucnost. Árií „Sì, son quella“ zahájila řadu nádherných pasáží, z nichž vrcholem byla árie „Oh! mio cor“, kde se rozbouřil potlesk, stejně jako po poslední árii „Mi restano le lagrime“. V těchto áriích vynikla jako skvělá pěvkyně se schopností využít všechny finesy bel canta a obecenstvo ji za to ocenilo na otevřené scéně.

Více na https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/6749-h-ndelova-alcina-v-brne-je-barokne-velkolepa-s-perfektnim-provedenim

Současná éra české Opery VI : III. Aby se vědělo - Pavla Vykopalová

01. 12. 2021 | Radmila Hrdinová

Když se režisér Ondřej Havelka v roce 2005 chystal k nastudování Prodané nevěsty v Národním divadle v Brně, pronásledoval všechny své známé z operního světa dotazem, zda neznají Mařenku, která by vypadala jako osmnáctiletá holka a zpívala jako Gabriela Beňačková. A když mu ji nikdo nesehnal, objevil si ji sám na jedné z repríz Janáčkovy Její pastorkyně, kde zpívala Karolku. Jmenovala se Pavla Vykopalová.

Více na http://hudebnirozhledy.scena.cz/www/index.php?page=clanek&cislo_id=245&id_clanku=2599

Svatá Ludmila oslavila svůj svátek v Ostravě

16. 09. 2021 | Milan Bátor

Největší úkol ležel na bedrech sopranistky Pavly Vykopalové. Její pojetí Svaté Ludmily bylo neokázalé a ušlechtilé. Bravurní, avšak nikdy exkluzivní a přeforzírované. Mám dojem, že Svatá Ludmila vstoupila do uměleckého bytí této znamenité české sopranistky v pravý čas. Její interpretace ve mně od prvního okamžiku vzbuzovala důvěru, jak se v závěru díla ukázalo, odůvodněnou. Hlas Pavly Vykopalové dokáže hladit, je hebký, ale současně pevný a spolehlivě nosný. Její výkon se rozhodně zařadil k nejlepším kreacím, které bylo dosud možné zaregistrovat.

Více na https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/5902-svata-ludmila-oslavila-svuj-svatek-v-ostrave

Sopranistka Pavla Vykopalová: Opera musí vyjadřovat emoce v souladu s hudbou

29. 06. 2021 | Karla Hofmannová

Pavla Vykopalová patří k výrazným českým pěveckým stálicím, jejíž jasný a průrazný soprán má výjimečnou schopnost vyjadřovat nejjemnější emoce. Se sopranistkou jsme vedli rozhovor nejen o profesních úspěších, ale také o rodinném zázemí, oblíbeném repertoáru a hlasové hygieně.

Více na https://operaplus.cz/sopranistka-pavla-vykopalova-opera-musi-vyjadrovat-emoce-v-souladu-s-hudbou

Klarinetista Karel Dohnal na novém albu přesvědčuje, že česká hudba 20. století má světovou úroveň

10. 12. 2020 | Milan Bátor

Antonín Tučapský a jeho cyklus písní Láska a žal pro soprán, klarinet a klavír je nádhernou, lyrickou tečkou. Pavla Vykopalová má zákonitosti písňové interpretace naprosto pod kontrolou. Její koncentrované, vroucné pojetí vychází z obsahu lidového textu. Cítíme její bytostné souznění v nádherně dynamicky a agogicky vystavěných frázích, kterým je nádherně rozumět.

Více na https://www.ostravan.cz/68462/klarinetista-karel-dohnal-na-novem-albu-presvedcuje-ze-ceska-hudba-20-stoleti-ma-svetovou-uroven

Festival Janáček Brno 2020: Její pastorkyňa

28. 10. 2020 | Alan Neilson

Sopranistka Pavla Vykopalová v titulní roli byla poutavou a sympatickou Jenůfou. Má přitažlivý hlas s atraktivním zabarvením, bohatý střední hlas s jasným, jistým horním rejstříkem. Její krásně prokreslené frázování vystihlo lyričnost role, aniž by to bylo na úkor vnitřní bolesti a utrpení Jenůfy. Působivá byla její hlasová všestrannost a schopnost odborně rozvíjet charakterizaci postavy, což skvěle předvedla ve svém monologu ve druhém dějství "Mamičko, mám těžkou hlavu, mám, mám", v němž prochází celým řetězcem emocí, když hledá svou matku, pak svého synka, s úzkostí očekává příchod Števy, panikaří, strachuje se o své dítě a modlí se za jeho bezpečí.

Více na https://operawire.com/brno-janacek-festival-2020-review-jenufa

Její pastorkyňa mezi jablky a šedými zdmi s Karitou Mattilou

04. 10. 2020 | Lukáš Pavlica

A hostující Karita Mattila v tomto ohledu obstála bez chyby. Její emocemi prodchnutý, zoufalý a mnohdy zlomený zpěv člověka stojícího před hrůzostrašnou volbou publiku až svíral dech. Pavla Vykopalová jí byla více než zdatným protipólem – něžné chování svého syna, zasněné představy o Števovi, stejně jako následná hrůza a rezignace – to vše s intonační přesností a s dechberoucí citovostí. Ve spojení těchto dvou zpěvaček tak dosáhla opera nejvypjatější a pěvecky nejpůsobivější podoby.

Více na http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/jeji-pastorkyna-mezi-jablky-a-sedymi-zdmi-s-karitou-mattilou

17. listopad s Dvořákovou Svatou Ludmilou

20. 11. 2019 | Anežka Šejnohová

Příjemně zabarvený zvonivý soprán Pavly Vykopalové byl při každém vstupu ozdobou prostoru. Zpěvačka navíc dokázala zpívat nejen technicky bravurně, ale také s přiměřenou procítěností, která odpovídala závažnosti tohoto listopadového provedení.

Více na https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/2510-17-listopad-s-dvorakovou-svatou-ludmilou

Publikum Svatováclavského festivalu si nemohlo přát důstojnější a rozmanitější zakončení

29. 09. 2019 | Milan Bátor

Provedení Janáčkovy filharmonie, Českého filharmonického sboru Brno a sólistů Pavly Vykopalové a Roberta Kružíka bylo jedním slovem úchvatné. Sametový, témbrově nádherně zbarvený soprán Pavly Vykopalové byl ideální volbou. Sopranistka zazpívala Dvořáka s citlivou, nádherně vyklenutou, avšak nikdy přehnanou dynamikou.

Více na https://www.ostravan.cz/59476/publikum-svatovaclavskeho-festivalu-si-nemohlo-prat-dustojnejsi-a-rozmanitejsi-zakonceni

Abonentní cyklus Českého filharmonického sboru Brno vyvrcholil Svatou Ludmilou

28. 05. 2019 | Karla Hofmannová

Nositelem jasu a klidu je především představitelka Ludmily, Pavla Vykopalová. Její soprán, zvonivý a lehký, přesto pevný, s kulatým volumenem, se nesl pod kopulí kostela jako jasný paprsek.

Více na https://operaplus.cz/abonentni-cyklus-ceskeho-filharmonickeho-sboru-brno-vyvrcholil-svatou-ludmilou

Dvořákova česká křížová cesta ve spolehlivých rukou

03. 04. 2019 | Martin Jemelka

Pokud bych Vasilkův sbor – nikoliv originálně – přirovnal k broušenému diamantu Lenárdova pondělního nastudování, sopranistka Pavla Vykopalová a slovenská mezzosopranistka Denisa Hamarová byly živými klenoty, spolehlivě osazenými v diadému Dvořákova desetidílného díla. Pavlu Vykopalovou lze dnes považovat za naprosto ideální interpretku Dvořákových sopránových partů, která se může opřít jak o bohaté zkušenosti s Dvořákovou písňovou a operní tvorbou, tak o pokorný přístup k Dvořákovým partiturám.

Více na https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/dvorakova-ceska-krizova-cesta-ve-spolehlivych-rukou.html

Beňačková, Vykopalová a Ludha pod vedením Juraja Valčuhu – do Teatro di San Carlo sa po 50 rokoch vrátila Káťa Kabanová

26. 12. 2018 | Peter Bleha

Káťu Kabanovú stvárnila česká sopranistka Pavla Vykopalová. Spevácky veľmi vyrovnaná vo všetkých polohách, o niečo presvedčivejšia v lyrickejších pasážach, avšak ani v dramatickejších častiach jej nebolo v podstate čo vytknúť. Bola jemnou, citlivou, krehkou a tak trochu naivnou Káťou, celkovo pôsobila výrazne romantickejšie než jej alternantka – holandská speváčka Barbara Haveman. Vykopalová veľmi presvedčivo znázornila vnútorný Kátin zápas a rozorvanost jej duše. Spevácky bola ozdobou predstavenia.

Více na https://dennikn.sk/blog/1334436/benackova-vykopalova-a-ludha-pod-vedenim-juraja-valcuhu-do-teatro-di-san-carlo-sa-po-50-rokoch-vratila-kata-kabanova

La perfetta macchina scenica di Káťa Kabanová

20. 12. 2018 | Luigi Paolillo

Dokonale sehrané představení s účinkujícími pro mě doposud neznámými. Ocenil jsem všeobecné herecké i pěvecké umění počínajíc hlavní představitelkou, jež byla nakonec oceněna dlouhým a hlasitým potleskem publika, které nebylo početné, ale za to nadšené. Pavla Vykopalová je Káťa hluboce procítěná, křehká a silná zároveň. Dokáže se vžít do své role nabízejíc pokaždé různé podoby své postavy, trpící žena uzavřená ve své bezvýchodné bolesti, ale i žena, která sní a chce létat sledujíc přízraky racků, kteří se vzdalují, až po vášnivou a svůdnou nevěrnici, nakonec trpící vinou a společenským nátlakem. Tohle vše nacházíme především v hlase s neuvěřitelnou flexibilitou a kultivovaností, která náleží jen velkým hvězdám. Ale i herecká část je neméně významná, s citlivostí, charismatem a výrazovými prostředky, rozhodně mimo běžnou úroveň, nabízí Káťu úplnou a opravdovou.

Více na https://www.fermataspettacolo.it/lirica/la-perfetta-macchina-scenica-di-kata-kabanova

Il dramma di Káťa Kabanová

17. 12. 2018 | Salvatore Morra

Také publikum je nadšené, protože sopranistka Pavla Vykopalová má nepřekonatelný jevištní projev. Příjemným překvapením je vroucí hlas s plnou barvou včetně nízkých tónů. Kostýmy od Wolfganga Gussmanna ztělesňující zprvu dokonalou manželku posléze měnící se ve svůdnou hříšnici, polonahou a zároveň jemnou a křehkou.

Více na https://www.giornaledellamusica.it/recensioni/il-dramma-di-kata-kabanova

Napoli, Teatro San Carlo – Katia Kabanova

17. 12. 2018 | Paola De Simone

Zcela bezchybná, a to jak herecky, tak i pěvecky, Pavla Vykopalová, se sopránem o značné síle a vokální všestrannosti, vytvořila Káťu s pozoruhodnou dramatičností, přecházejíc obtížnými přechody od ponížené manželky a snachy až po osamocenou ženu, od sladké milenky až po nevěrnou vizionářku, která ví, že pro ni není jiné cesty. Především je nádherná ve svých monolozích.

Více na https://www.connessiallopera.it/recensioni/2018/napoli-teatro-san-carlo-katia-kabanova

Káťa Kabanova takes flight in Naples

17. 12. 2018 | Lorenzo Fiorito

Pěvecké obsazení bylo vynikající. V titulní roli, česká sopranistka Pavla Vykopalova byla naprosto uvolněná, opravdu vynikající, vyjadřující střídavě roztouženost a vášeň vystřídanou depresí a utrpením. Zpívala nádherně po celé představení, její vystupování na jevišti víc a víc rostlo jak se celý příběh odvíjel. Byla schopná vyjádřit dětinskou stránku Kátiny postavy a stejně i tak zostuzenou ženu, která se rozhoduje ukončit svůj život. Její hlas byl ocelově nezlomný v recitativech, tak jak je v české prozodii žádáno a i zcela podle Janáčkových záměrů. To vše se rozvinulo i v jejím jasném a krásném zabarvení hlasu v lyrických pasážích (i když v tomto příběhu vzácných).

Více na https://bachtrack.com/review-janacek-kata-kabanova-san-carlo-naples-decker-valcuha-vykopalova-december-2018

Erotické dusno čili brněnská operní novinka Così fan tutte

19. 05. 2018 | Lukáš Pavlica

Co si naopak zaslouží velkou pochvalu je pěvecká syntéza všech hlasů a obzvláště pak právě Václavy Krejčí Houslové a Pavly Vykopalové. Přestože obě zpěvačky užívají poměrně výrazné zdobení tónu a nešetří ani vibratem, jejich projev byl v takové shodě, že připomínaly jedno tělo a jednu duši. Vykopalová však oslnila i svým absolutním sledováním významu textu a skutečně precizním herectvím.

Více na http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/eroticke-dusno-cili-brnenska-operni-novinka-cosi-fan-tutte

Fantastický Faust! Heřman připravil grand opéru pro 21. století

18. 12. 2017 | Jakub Kožíšek

Gounod větší důraz položil na Markétu, která je ve skutečnosti hlavní postavou, o její duši se totiž v této inscenaci hraje. Nádherně ji ztvárnila Pavla Vykopalová. Nejenže sopranistka posluchače uspokojí pohyblivým, obratným a zároveň silným a znějícím hlasem, ale dokáže jej správně využít jak v lyrickém, tak dramatickém výrazu. Už v třetím dějství jí skvěle vyšel kontrast mezi písní o králi z Thule a árií o špercích, a když se po všech peripetiích na konci opery ve vzpomínkách vrací k prvnímu setkání s Faustem a přepíná zpět na „zamilovaný modus“, člověka mrazí. Ani po náročných partech a desítkách minut těžkého zpěvu jí hlas neztěžkl a zůstal skoro stejně průzračný, jako na začátku představení.

Více na https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2336314-recenze-fantasticky-faust-herman-pripravil-grand-operu-pro-21-stoleti

Předchozí stránka / Další stránka (1/2)
Modul: Články a kritiky